PPC slovník

PPC slovník základních pojmů: co je třeba vědět a znát

Ať už jste nováček nebo zkušený marketér, díky našemu slovníku základních pojmů se ve světě PPC reklam neztratíte. Jasně a rovnou k věci vám vysvětlíme základní termíny, bez kterých se při správě kampaní neobejdete. Jdeme na to!

PPC (platba za kliknutí)

PPC (z anglického „paid per click“) je jednoduchý a efektivní způsob, jak oslovit potenciální zákazníky online. V tomto modelu platíte pouze tehdy, když uživatel klikne na reklamu. Platíte jen za skutečný zájem, a ne za pouhé zobrazení reklamy. Díky tomu můžete efektivně řídit svůj rozpočet a zaměřit se na lidi, kteří mají skutečný zájem o vaše produkty nebo služby.

Kde můžete PPC reklamy najít? 

 • Vyhledávače: Například na Google nebo Seznam. Tyto reklamy se zobrazují ve výsledcích vyhledávání, obvykle nahoře nebo dole na stránce.
 • Sociální sítě: Reklamy na platformách jako Facebook nebo Instagram. Zobrazují se mezi příspěvky nebo v bočním panelu.
 • Webové stránky: Na různých webových stránkách, kde se zobrazují jako bannery nebo textové odkazy.

CPC (cena za proklik)

CPC (z anglického „cost per click“) je částka, kterou zaplatíte pokaždé, když někdo klikne na vaši reklamu. Tento model je velmi běžný v PPC (pay-per-click) reklamě. Správným nastavením CPC můžete lépe kontrolovat kolik utratíte za reklamy a zaměřit se na získání největšího zisku z vašich investic (ROI).

Jak to funguje:

Při nastavení reklamy si určíte maximální částku, kterou jste ochotni zaplatit za jeden klik na vaši reklamu. Pokud nastavíte maximální CPC na 10 Kč, znamená to, že jste ochotni zaplatit až 10 Kč za každý klik na vaši reklamu.

Vylepšená CPC (Enhanced CPC):

Při použití vylepšené CPC může reklamní systém zvýšit vaši nabídku CPC až na dvojnásobek vaší maximální CPC, pokud vyhodnotí, že kliknutí má vysokou pravděpodobnost konverze. Například pokud máte nastavenu max. CPC na 10 Kč, systém může nabídku zvýšit až na 20 Kč v případě, že odhaduje vyšší šanci na úspěch.

CTR (míra prokliku)

CTR (z anglického „click through rate“) ukazuje, kolik lidí kliklo na reklamu ve srovnání s tím, kolikrát byla zobrazena. Máte díky tomu okamžitou zpětnou vazbu od zákazníků a víte, jak si vaše reklama vede. Pokud reklamu uvidí 100 lidí a z toho na ni klikne 5, CTR se bude rovnat 5 %.

Vysoké CTR? Vaši reklamu vidělo hodně lidí a zároveň na ni i hodně lidí kliklo – skvělá práce! Nízké CTR? Reklama neoslovila lidi, kterým se zobrazila. Zkuste změnit text nebo vizuál.

Konverze

Jako konverze se počítá, když návštěvník vašeho webu udělá to, co od něj chcete – ať už je to nákup produktu, přihlášení k odběru newsletteru, vyplnění kontaktního formuláře, nebo jiná akce.

Konverzní poměr

Je to podíl mezi kliky a konverzemi. Kolik procent lidí, kteří klikli na reklamu skutečně provedli akci, kterou jste po nich chtěli.

Proč je konverze a konverzní poměr důležitý?

Měření konverzí a konverzního poměru vám ukazuje, jak úspěšně vaše webové stránky nebo reklamní kampaně přeměňují návštěvníky na zákazníky. Je to ukazatel, který vám říká, jak dobře vaše online aktivity plní svůj účel.

ROAS (návratnost investice do reklamy)

ROAS (z anglického „return on advertising spend“) je ukazatel, který vám říká, kolik korun vyděláte zpět za každou korunu, kterou investujete do reklamy.

Vysoký ROAS znamená, že vaše reklamní kampaně jsou efektivní a přinášejí víc peněz, než kolik do nich investujete.

Jak se počítá ROAS?

Vypočítá se jako poměr mezi příjmy získanými z reklamní kampaně a náklady na tuto kampaň. Představte si, že za reklamní kampaň utratíte 1000 Kč a vyděláte zpět 3000 Kč. Váš ROAS je 300 % a každá investovaná koruna vám vydělala tři další.

PNO (podíl nákladů na obratu)

PNO měří, kolik procent z vašich celkových tržeb tvoří náklady na reklamu. Čím nižší je PNO, tím více z obratu zůstává jako zisk.

Jak se počítá PNO?

Celkové náklady vydělíte celkovým obratem a výsledek vynásobíte 100, abyste dostali procento. Například pokud máte obrat 1 000 000 Kč a náklady 600 000 Kč, vaše PNO je 60%. To znamená, že 60 % vašeho obratu jde na pokrytí nákladů na reklamu.

KPI (klíčový ukazatel výkonu)

KPI (z anglického „key performance indicator“) je ukazatel, který měří, jak dobře si vedete v podnikání nebo v konkrétní oblasti. Pokud se něco nedaří, rychle to díky KPI poznáte. K tomu vám dává jasná data, která vám pomohou rozhodnout, co dělat dál a co zlepšit. 

Příklady KPIs

Počet nových zákazníků, míra konverze, průměrná hodnota objednávky nebo zákaznická spokojenost z průzkumu.

GMC (Google Merchant Center)

Google Merchant Center je místo, kde můžete Googlu říct: „Tady jsou mé produkty, takhle vypadají a tolik stojí.” Jakmile tyto informace nahrajete do GMC, Google je může zobrazit lidem, kteří hledají právě to, co nabízíte – ať už na Google Shopping nebo přímo ve výsledcích vyhledávání.

Samotné nahrání informací o produktech je snadné. Potřebujete k tomu fotky, ceny, popisky a další důležité detaily. Tímto způsobem můžete efektivně zvýšit viditelnost produktů a přilákat více potenciálních zákazníků.

CPA (cena za akci)

CPA (z anglického „cost per action“) je částka, kterou zaplatíte za každou požadovanou akci provedenou uživatelem. Může jít například o nákup produktu, registraci k odběru newsletteru nebo vyplnění formuláře.

Příklad

Představte si, že prodáváte produkt za 1 000 Kč a vaše zisková marže je 10 %, tedy 100 Kč. Pokud platíte za reklamu 200 Kč za každou dokončenou objednávku (CPA), znamená to, že utrácíte více za získání zákazníka, než kolik vyděláte. Proto je důležité mít CPA nižší než váš zisk z jedné objednávky.

Jak snížit CPA

 • Snižte nabízenou cenu za reklamu v kampaních, které mají vysokou CPA.
 • Projděte si report vyhledávacích dotazů, najděte nerelevantní slova, která jen zvyšují náklady a vylučte je.

CLV (dlouhodobá hodnota zákazníka)

CLV (z anglického „customer lifetime value“) je odhad, kolik peněz vám průměrný zákazník přinese během celé doby, kdy u vás nakupuje. Pomáhá vám rozhodnout, kolik peněz můžete utratit na marketing, abyste získali nové zákazníky, aniž byste prodělali.

Výpočet CLV

Abyste mohli hodnotu správně vypočítat, je nutné sledovat nákupy zákazníků, a to ideálně když je zákazník přihlášený do svého účtu. Můžete ho totiž spojit s jeho nákupy nezávisle na zařízení, ze kterého nakoupil.

Příklad

Zákazník u vás v průměru utratí 1 000 Kč za měsíc a nakupuje 2 roky. Celkově tedy za 2 roky utratí 24 000 Kč. Pokud víte, že získání nového zákazníka vás stojí 2 000 Kč, a tento zákazník vám přinese 24 000 Kč, je to dobrá investice. 

CPL (cena za lead)

CPL (z anglického „cost per lead“) je částka, kterou zaplatíte za získání potenciálního zákazníka, který například vyplní formulář nebo se zaregistruje na vašem webu. Na rozdíl od CPC, kde platíte za každý klik, nebo CPA, kde platíte za konkrétní akci.

Příklad

Představte si, že máte reklamu, která láká lidi k vyplnění formuláře pro získání e-booku zdarma. Když někdo tento formulář vyplní a poskytne vám svůj e-mail, stává se zájemcem (lead). Pokud jste investovali 10 000 Kč do reklamy a získali 100 zájemců, vaše CPL je 100 Kč.

SEM

SEM (z anglického „search engine marketing“) je způsob, jak zviditelnit  webové stránky ve vyhledávačích prostřednictvím placených (PPC) i neplacených (SEO) metod. 

 • PPC (platba za kliknutí): Placené reklamy ve vyhledávačích, jako jsou Google Ads nebo Sklik, kde platíte za každý klik na vaši reklamu.
 • SEO (optimalizace pro vyhledávače): Neplacené metody pro zlepšování pozice vašeho webu ve výsledcích vyhledávání. Patří sem úpravy textů, obrázků a technických nastavení webu nebo linkbuilding.

SEM kombinuje tyto dvě hlavní složky, aby váš web vidělo co nejvíce lidí, kteří hledají to, co nabízíte.

NCA (cena za nového zákazníka)

Zkratka NCA (z anglického „new customer acquisition“) zahrnuje všechny náklady na získání nového zákazníka. Patří sem například reklamy, slevy nebo různé promo akce.

Proč je NCA důležité?

Sledování NCA vám pomáhá zjistit, kolik vás stojí získání nového zákazníka, a zda se vám to vyplatí. Díky tomu můžete lépe plánovat svůj marketingový rozpočet a hledat způsoby, jak tyto náklady snížit.

Příklad

Za reklamu utratíte 10 000 Kč a získáte tím 100 nových zákazníků. Vaše NCA je v tomto případě 100 Kč. A pokud vám nový zákazník přinese víc než investovaných 100 Kč, vaše investice se vyplatila.

CPM (cena za milion zobrazení)

CPM (z anglického „cost per mille“) je platební model, který umožňuje platit za každých 1 000 zobrazení reklamy. „Mille“ znamená latinsky tisíc, takže CPM doslova znamená „cena za tisíc“. Tento model je často používán v obsahové síti k zvýšení povědomí o značce tím, že oslovuje široké publikum.

CPM se zaměřuje na počet zobrazení reklamy, ne na počet kliknutí (CTR). To znamená, že i když je CTR nízké, stále se reklama zobrazí danému počtu lidí. Nízké CTR může naznačovat, že reklama není pro uživatele zajímavá, ale nemá přímý vliv na objem zobrazení.

Při vyhodnocení kampaní, které používají CPM, nás zajímá zejména CPA (cena za akvizici), ROAS (návratnost investice do reklamy) a v případě, že si kampaň nevede moc dobře i CTR (míra prokliku)​.

Skóre kvality

Skóre kvality (quality score) je hodnocení od Google, které určuje, jak dobře vaše reklamy a klíčová slova odpovídají tomu, co lidé hledají. Toto hodnocení se pohybuje od 1 do 10, kde 10 je nejlepší.

Co ovlivňuje skóre kvality?

 • Očekávaná míra prokliku (CTR): Jak často lidé klikají na vaši reklamu.
 • Relevance reklamy: Jak dobře vaše reklama odpovídá hledaným slovům.
 • Dojem ze vstupní stránky: Jak užitečná a přehledná je stránka, na kterou se lidé dostanou po kliknutí na vaši reklamu.

Vyšší skóre kvality znamená, že vaše reklama je pro uživatele relevantnější a užitečnější. Skóre kvality ale není vstupem do aukce reklam a nemá vliv na náklady za reklamu. Jde o diagnostický nástroj, který vám umožňuje zjistit, jak reklamy, které se zobrazují pro určitá klíčová slova, působí na potenciální zákazníky. Pomocí této metriky můžete zlepšit své reklamy, vstupní stránky a výběr klíčových slov.

RLSA

RLSA (z anglického „remarketing lists for search ads“) je funkce v Google Ads, která vám pomáhá znovu oslovit návštěvníky vašeho webu a zvýšit šanci, že se z nich stanou zákazníci.

Jak RLSA funguje?

Když někdo navštíví váš web, Google ho přidá na seznam. Pokud tento uživatel později hledá na Googlu klíčová slova související s vašimi produkty nebo službami, zobrazí se mu vaše reklama.

Výhody RLSA:

 • Vyšší šance na prodej: Cílíte na lidi, kteří už projevili zájem o vaše produkty nebo služby.
 • Efektivní využití peněz: Utratíte peníze za reklamy zaměřené na lidi, kteří mají větší pravděpodobnost konverze.
 • Personalizované reklamy: Můžete přizpůsobit zprávy a nabídky na základě toho, co uživatelé na vašem webu dělali​​.

RSA

RSA (z anglického „responsive search ads”) je typ reklamy v Google Ads, která umožňuje zadat až 15 různých titulků a 4 popisy. Google pak tyto prvky automaticky kombinuje a vybírá ty, které jsou pro uživatele nejrelevantnější.

Jak RSA fungují?

Při vytváření RSA zadáte různé možnosti titulků a popisů. Google testuje různé kombinace a zobrazuje ty, které dosahují nejlepších výsledků. Každá reklama může zobrazit až 3 titulky a 2 popisy najednou​​. Také máte možnost pinování, kdy můžete „připnout“ určitý titulek nebo popis na konkrétní pozici. Tím zajistíte, že se klíčové informace vždy dostanou k uživatelům​. 

Výhody RLSA:

 • Vyšší šance na prodej: Cílíte na lidi, kteří už projevili zájem o vaše produkty nebo služby.
 • Personalizace: Google vybírá nejlepší kombinace na základě toho, co ví o uživateli.
 • Úspora času: Automatické testování a optimalizace kombinací šetří čas​​.

ROI (návratnost investice)

ROI (z anglického „return on investment“) je ukazatel, který měří, kolik peněz jste vydělali nebo ztratili v porovnání s tím, kolik jste investovali. Vyjadřuje se v procentech a pomáhá vám zjistit, jak efektivní a ziskové jsou vaše investice do reklamy. Čím vyšší ROI, tím větší zisk. Například pokud máte dvě kampaně a jedna má ROI 20 % a druhá 50 %, druhá kampaň je efektivnější a přináší větší zisk za méně peněz.

Příklad

Pokud investujete 10 000 Kč a vyděláte 15 000 Kč, váš ROI bude 50 %. To znamená, že za každou investovanou korunu jste vydělali 50 haléřů navíc.

Kliknutím na „Přijmout“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.